چک کردن و تعمیر دیتا بیس Sqlserver

تاریخ انتشار:  تعداد بازدید : 1662

چک کردن  و تعمیر دیتا بیس  Sqlserver

چک کردن و تعمیر دیتا بیس Sqlserver

چک کردن دیتا بیس آسیب دیده و آموزش تعمیر آن


قبل از شروع کار حتما از دیتا بیس فایل پشتیبان تهیه کرده و کلیه نرم افزار های متصل به دیتا بیس را ببندید

مرحله 1 - می بایست ابتدا دیتا بیس را مشابه دستور زیر در حالت تک کاربره قرار دهید

بجای dbName نام دیتا بیس مورد نظر را جایگزین کنید

ALTER DATABASE dbName SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE

مرحله 2 - دستور زیر را جهت بررسی و رفع خطای موجود اجرا کنید

با اجرای این دستور کلیه جداول بترتیب بررسی می گردد و در صورتیکه خطایی شناسایی گردد با خط قرمز نمایش داده می شود اگر برای بار دوم این دستور را اجرا کنید در صورتیکه خطاهای قرمز مجدد نمایان شود بدین منظور است که اس کیو ال سرور در رفع خطای مورد نظر ناتوان بوده است و می بایست مرحله 3 را اجرا نمایید

DBCC CHECKDB (dbName, REPAIR_REBUILD)

مرحله 3 - در صورت ناموفق بودن مرحله 2 کد های زیر را اجرا کنید

در صورتیکه که در مرحله 2 خطاهای مورد نظر رفع نگردد بدین منظور است که بعضی از اطلاعات داری خطا است و می بایست از بانک اطلاعاتی حذف گردد با اجرای این دستور شما اجازه تعمیر دیتا بیس با حذف اطلاعات خراب را به اس کیو ال می دهید که در این حالت تعداد محدودی از رکورد ها از دیتا بیس حذف می گردد که با اجرای مرحله دو می شود تخمین زد که اطلاعات مخرب در کدام جدول قرار دارد

DBCC CHECKDB (dbName, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) WITH NO_INFOMSGS;

مرحله 4 - در پایان باید دیتا بیس را مجددا به حالت چند کاربره تغییر حالت دهید

در صورتیکه که در اجرای دستور زیر با خطا مواجه شدید می بایست یکبار management studio را بسته و باز نمایید و مجددا دستور را اجرا نمایید

alter database dbName set multi_user

تاریخ انتشار  1400/11/10

توسط مدیر سیستم

5 نظرات کاربران

حسابداری مهر آسان ، قدرتمند ، حرفه ای