سمینار چهار ضلعی فروش با سخنرانی استاد شهرام ترقی

تاریخ انتشار:  تعداد بازدید : 715

سمینار چهار ضلعی فروش با سخنرانی استاد شهرام ترقی

سمینار چهار ضلعی فروش با سخنرانی استاد شهرام ترقی

تاریخ انتشار  1396/11/25

توسط مدیر سیستم

5 نظرات کاربران

حسابداری مهر آسان ، قدرتمند ، حرفه ای